سایت رسمی ساشا صالحی
مرور برچسب

موسیقی یا اسب تروا

بوسۀ شیطان (موسیقی یا اسب تروا)

 چرا دورۀ آموزشی بوسۀ شیطان را تهیه کردم؟! چه احساسی داشتی اگر می دیدی خواهر چهارده ساله ات به موضوعات دجال و شیطان پرستی و فراماسونری علاقمند شده و آلوده به جن و.. است و داره آزار روحی می بینه؟! چه احساسی داشتی اگر می دیدی…
ادامه مطلب ...