سایت رسمی ساشا صالحی
مرور برچسب

موسیقی یا اسب تروا

تئوری توطئه در جهان (بوسۀ شیطان)

تئوری توطئه چیست و چرا دورۀ تئوری توطئه (بوسۀ شیطان) تهیه شد؟! چه احساسی داشتی اگر می دیدی خواهر چهارده ساله ات به موضوعات دجال و شیطان پرستی و فراماسونری علاقمند شده و آلوده به جن و.. است و داره آزار روحی می بینه؟! چه احساسی داشتی اگر…
ادامه مطلب ...