تماس با پشتیبانی

۰۹۳۸۵۳۰۴۲۲۰

ایمیل پشتیبانی

info @ sashasalehi.ir

خدمات ما

خدمات ما

 

 

خدمات ما

 

هزینه جلسات

ساعتی حضوری

 

 

ساعتی آنلاین

و تلفنی 

 

 

شرایط دوره و

 کلاسها

 

 

مشاوره و درمان

 مشاوره حضوری در دفتر

جلسه ای ۵۰۰هزارتومان

مشاوره در منزل یا محل کار جلسه ای ۸۰۰هزارتومان

 

مشاوره انلاین و تلفنی

ساعتی ۳۰۰ هزار تومان

 

 

 

 

دوره های سازمانی

ای اف تی و معنوی

تیپهای شخصیتی اناگرام
مترجم ذهن (تغییرسیستم باورها)
قانون جذب با ای اف تی
پاکسازی چاکراها
جادوی شفا و سایکومیوزیک 

 

 

۴ جلسه ای

۷میلیون تومان

 

 

۴ جلسه آنلاین

۵ میلیون

 

 

 

تک جلسه ای بصورت همایش

۲ میلیون تومان

 

 کوچینگ یکماهه در قالب پاکسازی

برای یک نفر

 هزینه دروه یکماهه

۵میلیون تومان – در جشنواره ها

۲٫۶۰۰ هزارتومان

 

شما میتوانید مبلغ را در دو قسط ۲٫۶۰۰

و یا در جشنواره در دو قسط

  ۱٫۴۰۰ تومان

۵ جلسه لایو آموزش ای اف تی

پشتیبانی سوالات

۱ جلسه حضوری

۴جلسه مشاوره آنلاین

 

کوچینگ سه ماه

در قالب پاکسازی و ساختن من مطلوب

 هزینه دوره سه ماهه

۱۵میلیون تومان است 

در جشنواره ها

۷٫۸۰۰ هزارتومان

 

شما میتوانید مبلغ را در دو قسط 8میلیونی

و یا در جشنوارده در دو قسط  4 میلیون تومان

کوچینگ سه ماه

در قالب پاکسازی و ساختن من مطلوب

 

کوچینگ شش ماهه در قالب پاکسازی

برنامه ریزی شخصیت

برنامه ریزی و هدفگذاری کاری

 

 

 

۶ جلسه حضوری

۲۴ جلسه مشاوره آنلاین

دوره ای اف تی