سایت رسمی ساشا صالحی

توانگری و ثروت با ای اف تی

ای ف تی و ثروت: آیا ای اف تی می تواند پرده از رازهای پنهان ذهنتان بردارد؟ اگر شما هم از آن دسته از کسانی باشید که سالهاست در مسیر تغییر باورها و تحول درونی تلاش می کنند. قطعا می دانید که ثروتمندی و توانگری یک ذهنیت است. اول باید به این سطح…
ادامه مطلب ...

جادوی ای اف تی و هواوپونوپونو

ای اف تی و هواوپونوپونو به عنوان جادوی کهن! فکر نمی کنم دیگر کسی باشد که این دو روش بی نظیر یعنی ای اف تی و هواوپونوپونو  را نشناسد. هر دوی این روشها از دوران کهن به ما رسیده اند. هواوپونوپونو که روش پاکسازی مردمان بومی هاوایی…
ادامه مطلب ...