تنظیم چاکراها با ای اف تی در چند روز

تنظیم چاکراها با ای اف تی غوغا می کند پاکسازی چاکراها با ای اف تی یکی از موضوعات داغ این روزها است مخصوصا برای کسانی که در مسیر آگاهی و پاکسازی هستند. با اینحال خیلی ها (حتی کسانی که به دنبال پاکسازی هستند) اصلا نمی دانند که چاکراها چیستند و چه نقشی را ایفا می […]