دوره بیداری معنوی

دوره پاکسازی معنوی با ای اف تی (EFT) دوره پیشرفتۀ پاکسازی معنوی در جهت آگاهی مردم از انحرافاتی است که این روزها در لباس معنویت و عرفان (در فضای مجازی و کتابها) ارائه می شوند توضیحات دوره ساشا صالحی Previous Next در سالهای گذشته موضوع بیداری معنوی بسیار مورد توجه مردم جهان قرار گرفته است […]