سایت رسمی ساشا صالحی

اسطوره عشقی که ویران کردیم!!

منتشر شده در مجله راز

بسیاری از ما در زندگی از کسانی که دوست داشته ایم یا عاشق آنها بوده ایم یک قهرمان و اسطوره عشق ساخته ایم که بعد از مدتی متوجه شدیم ابدا آن کسی نیست که ما فکر می کردیم. اما پس چرا ما از او یک اسطوره عشق ساختیم؟ آیا اشکال از ما است یا از او؟؟

تا کنون از خود پرسیده اید که چرا اکثر آدم ها وقتی عاشق می شوند و دریک رابطه ی عاشقانه می‌روند، دنیا را زیبا و متفاوت می بینند، انگار همه چیز در دنیا زیباشده، احساس قهرمان بودن

می کنند و همه جا و پیش همه از معشوق خود حرف می زنند و از او بمانند یک اسطوره یاد

می کنند اما وقتی که روز جدایی فرا می رسد انگار جهان، سیاه و تار می‌گردد. گویی از اول، همه چیز سیاه و زشت بوده است. احساس بی ارزشی و حقارت کرده و هرچه توهین است نثار فرد مقابل و عشق خود می کنیم. گویی فراموشی گرفته ایم و یادمان رفته که این همان عشقی است که پیش همه سنگش را به سینه می زدیم.

این همه تفاوت و تغییر ۳۶۰درجه ای رفتاری قطعا هم خودمان و هم دیگران را شوکه خواهد کرد.

اما چرا اسطوره عشقی که از مخاطب خاص می سازیم نابود می شود!؟

وقتی که تجاربم در زمینه مشاوره ی روابط عاشقانه دراین ۷/۸سال را بررسی می کنم تنها دو سه عامل خیلی ساده اما مهم را می بینم که باهم آنها را بررسی می کنیم!

۱)عزت نفس :

بیشتر مردم ما، این کلمه را بسیار شنیده اند اما با مفهوم واقعی عزت نفس غریبه‌اند. عزت نفس چیزی جز توجه و عشق بخود نیست. قبل از آنکه بخواهیم عاشق دیگری شویم باید خودمان را دوست داشته باشیم. آن کارهایی که می‌خواهیم برای معشوق خود انجام بدهیم ابتدا برای خود انجام دهیم. چگونه می توان دیگری را دوست داشت ، درحالی که خودرا دوست نداریم.

در جایی گفته بودم : دوست داشتن دیگران دروغی بیش نیست، اگر خود را دوست نداشته باشیم!

البته باید به یک نکته ی مهم اشاره کنم. عزت نفس به نوع تربیت و رفتاری که خانواده درکودکی با فرد داشته بسیار مربوط است. حس ارزشمندی که خانواده به فرزند می‌دهد(مانند مادر نیوتن و ادیسون و..)  می تواند از او یک شاه قدرتمند و عدم دادن این حس می تواند از او بی ارزشترین آدم را  بسازد که به ریسمان هر کس و هرچیز چنگ می زند تا از طریق داشتن آنها ارزش پیدا کند و حتی گاه دراین مسیر تن به خفت بارترین شرایط نیز بدهد.

دلیل بیشتر مسائل روابط عاطفی و حتی اسید پاشی ها و آسیب زدن ها همین عزت نفس است.

به گفته ی یکی از استادان معنویِ هندو : وقتی فرد از عشق تهی است، وقتی درخانواده، آن احساس امنیت و عشق به او تزریق نشده است، دراین موقعیت، با توجه و ابراز علاقۀ دیگری احساس قهرمان بودن و با عدم توجه، احساس بی‌ارزشی و پوچی می کند. اینجاست که خشم و کینه اش را به شکل آسیب زدن به دیگری بروز می دهد. این افراد در واقع از خود خشمگین اند.

افرادی که همیشه به دنبال عشق هستند و میخواهند کسی آنها را دوست داشته باشد این پیام را به کائنات منتقل می کنند که درونشان از عشق خالی است.

پس اولین قدم این است که همه چیز و همه کس را فراموش کنیم و شروع به عشق ورزیدن و توجه کردن به کودک درون خود کنیم. حتی ممکن است این ارتباط مجدد با خود، با ساعتها گریه همراه باشد. اکثر آدمهایی که خود و خدای درونشان را فراموش کرده اند، بعد از بخشایش خود و آشتی با خویش، حس غریب و عاطفی زیبایی را تجربه می کنند. شروع کنید قوانینی برای خود بنویسید. ارزشهایی را برای خود یاد داشت کنید  و خود را متعهد به رعایت آنها کنید. ورزش، رقص، مراقبه و دعا، تفریحاتی مثل، یوگا، رقص، کوه و بدنسازی و استخر و غیره که حس قدرت و ارزشمندی بهتان بدهد. شروع به مطالعه کتابهای انگیزشی و استفاده از دوره‌های روانشناسی کنید.

وقتی شروع به دادن حس خودارزشمندی به خودتان کنید مسیر جدیدی در زندگی تجربه خواهید کرد که آن را درعامل دوم توضیح می دهیم!

۲) انتظارات بالای افراد از اسطوره عشقی خود!

بیشتر افراد در ارتباطاتشان دچار کمال طلبی و توقعات بالا و کنترل کردن‌های بی‌وقفه می شوند که این هم نشانۀ ترس و نگرانی فرد از تنها شدن و از دست دادن شما است و ریشه در عدم عزت نفس و حس ارزشمندی و همچنین خاطرات و تجربیات گذشته و ویژگی‎های شخصیتی و تربیتی دارد.

گاه گویی حتی مالک دیگری هستند. همه ی این ها بدلیل نوع تیپ شخصیت، ارزشها و ترسها و عدم عزت نفس و کمبود ها و خلاء هایی است که درماوجود دارد .

این انتظارات باعث می شود فراموش کنیم که ما همگی انسانیم و همانقدر که خودمان امکان اشتباه کردن داریم ، طرق مقابل نیز دارد. قطعا هیچکس معصوم نیست. ما باید انسانها را با تمام ویژگیهای مثبت و منفی‌شان دوست بداریم. نمی شود  فقط خوبیهای کسی را دوست داشت.

باید در هر رابطه‌ای برای طرف مقابل جایی برا احتمال خطا هم گذاشت.

اما از آنجایی که ما خانه ی روابط و احساسمان رابر روی زمینی بدون عزت نفس و حس ارزشمندی بنا می کنیم، حضور طرف مقابل، ارزشی را که تاکنون نداشته ایم  بما خواهد داد و ناخواسته برایمان  بمانند قهرمان و شاهزاده ای سوار بر اسب سفید بنظر می رسد که یادمان می رود او هم انسان است، آنهم با تمام ویژگیهای یک انسان. باتمام  نیاز ها، خلاء ها و کمبودهای شخصیتی و روانی.

برای همین چون حس ارزشمندی و عشق به خودی وجود نداشته است و همه ی احساس خود را تقدیم او کرده ایم، آن زمان که احساس می کنیم عشق او نیز نسبت بما از دست رفته است شروع به تخریب و ویران کردن شخصیت او و حتی ذات عشق می کنیم تا شاید با انکار و فرافکنی بتوانیم بر ایرادات و اشتباهات خود و نبود عزت نفس سرپوش بگذاریم و بقای خود و منیت‌مان (ایگو) را تضمین کنیم.

همیشه در مشاوره های اینچنینی به دوستان می‌گویم : هرگز به ذات عشق و فردی که عاشقش بودی توهین نکن. زیرا توهین به او توهین بخودت است. زیرا تو خودت او را انتخاب کردی. آن فرد که عوض نشده این تویی که توقعات و ترسهایت بیشتر شده. پس اول از همه داری به شعور خودت توهین می کنی و دوم اینکه یادت نرود که ما انسانیم و احتمال خطاکردن داریم. آیا فکر می کنی خودت هیچ خطایی نکرده ای یا هیچوقت خطایی مرتکب نمی شوی؟!

و کمی تامل کافیست تا آنها به خودآگاهی برسند.

“چرا رفتی بمن خبر ندادی؟ چرا دیر زنگ زدی؟ چرا جواب پیاممو دیر دادی؟ چرا با دوستات بودی؟ چرا و چرا….”

اینهمه کنترل کردن و توقع از اسطوره عشق برای چیست؟

در پشت همه ی این توقعات و انتظارات و کنترل کردنهای بیجا چیزی جز ترس نیست و ریشه‌ی همأ ترسها در همان عدم عزت نفس و طرحواره های کودکی است. ترسِ از دست دادن آدمهای مهم زندگی‌مان، بر رفتار و واکنش ها و خواسته های ما تاثیر می گذارد و زندگی ما را ویران می کند. اگر احساس ارزشمندی کنید بر ترس تان غلبه خواهید کرد . زیرا دیگر باخود می گویید حتی اگر او را ازدست دهم و او عاشق کسی دیگر شود اوست که می بازد و مرا از دست می دهد نه من!!

برای همین است که من بسیار روی روش ای.اف.تی تاکید می ورزم زیرا عزت نفس فرد را رشد می‌دهد و طرحواره های او را خنثی کرده و شخصیت او را از نو بنا می کند. همین باعث می شود که تضادهای او به یگانگی و اتحاد و یکپارچگی درونی تبدیل شود. در غیراینصورت ما فقط از یک رابطأ خراب بیرون خواهیم آمد  و وارد یک رابطه دیگر می شویم و دوباره همین آش و همین کاسه!

اسطوره عشقی که ویران کردیم!!

اسطوره عشقی که ویران کردیم!!

چرا نظرتان را نمی‌نویسید؟

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد.
هر نظری که برای ما می‌نویسید قوت قلبی برای ما خواهد بود

از شما متشکریم که با نظراتتان به ما انرژی لازم برای ادامه کار را می دهید