سایت رسمی ساشا صالحی

کتاب رستاخیز (پاکسازی جهان)

 

کتاب رستاخیز (پاکسازی جهان) در مورد چیست؟

این کتاب به مفهوم پاکسازی عملی توسط انسانهای بزرگ تاریخ می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چطور از طریق ابزارهای پاکسازی به بیداری روحانی برسیم و کاشف مسیر حقیقت باشیم و جهان را جای بهتری برای زندگی کنیم.

این کتاب براساس مفاهیم کتاب محدودیت صفر و روش پاکسازی هواوپونوپونو نوشته شده است و به شما در مسیر پاکسازی فردی و جمعی کمک می کند

کتاب رستاخیز آگاهی (پاکسازی جهان)

دانلود

رستاحیز پاکسازی جهان
رستاحیز پاکسازی جهان

 

چرا نظرتان را نمی‌نویسید؟

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد.
هر نظری که برای ما می‌نویسید قوت قلبی برای ما خواهد بود

از شما متشکریم که با نظراتتان به ما انرژی لازم برای ادامه کار را می دهید