سایت رسمی ساشا صالحی

درباره ما

بعد از ۸ سال تلاش برای خودکاوی و خوشناسی، افتخار داریم با بالاترین تجربه در حوزه تغییرات فردی در خدمت هموطنان عزیز باشیم. آکادمی “خودتوباورکن”حاصل مسیری طولانی از هیچ به همه چیز است .
۶ سال تلاش دریادگیری، تمرین و ممارست برای تغییر الگوهای ذهنی، رفتاری، روبرو شدن با ترسها و عبور از من دیروز برای خلق منی بهتر، و شاید حتی “ما”یی بهتر و حتی جهانی بهتر، منجر به خلق آکادمی خودتوباورکن شده است. ما خود را ویران کردیم و دوباره از پایه خود را با باورهایی نو و عادتهایی قدرتدهنده ساخته ایم.
ما اینجاییم تا با برترین تکنیکها و روشهای تغییرات فردی
(NLP ، Eft، psychomusic ، timeline therapy ، life skills ، TA)
و تمرینها وشیوه های معنوی، به شما در مسیر تغییر و ساخت انسانی بهتر کمک کنیم.