سایت رسمی ساشا صالحی

آهنگ انگیزشی زنجیرِعشق

این آهنگ بی نظیر به سفارش خیریۀ زنجیرۀ عشق و امید برای اتحاد قلبها ساخته و اجرا شد.

 

 در جشن خیریه زنجیره عشق و امید

دانلود آهنگ بی نظیر زنجیر عشق

 

 

چرا نظرتان را نمی‌نویسید؟

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد.
هر نظری که برای ما می‌نویسید قوت قلبی برای ما خواهد بود

از شما متشکریم که با نظراتتان به ما انرژی لازم برای ادامه کار را می دهید